Adatvédelmi Irányelvek (teljes verzió)

Segítségre van szüksége?

Elakadt valahol az oldal használata közben? Tegye fel kérdését ezen az oldalon.

Az Ön adatvédelemre vonatkozó jogai

A Monster elkötelezte magát a felhasználók személyes adatainak védelmére, és biztonságos felhasználói élmény megvalósítására törekszik. Ez az Adatvédelmi irányelv azt az eljárást ismerteti, amely szerint az interneten keresztül az adatokat gyűjtjük és felhasználjuk.

A jelen webhely vagy alkalmazás használatával Ön beleegyezik adatainak a jelen Adatvédelmi irányelvben ismertetett módon való gyűjtésébe, felhasználásába és továbbításába.

A webhelyeinken és alkalmazásainkban gyűjtött információk tárolása az Egyesült Államokban történik, ezért az Ön adataira az Egyesült Államok törvényei vonatkozhatnak.

Nyilatkozatban vállaljuk a következő normák teljesítését:

Safe Harbor

TRUSTe European Safe Harbor certification

A jelen irányelv hatóköre

Ez az irányelv a Monster Worldwide, Inc. vagy társvállalatai (a továbbiakban: „Monster”) tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő webhelyeken és alkalmazásokban gyűjtött vagy felhasznált adatokra vonatkozik. A társvállalatok a Monster Worldwide, Inc. vállalatot ellenőrző, annak ellenőrzése alatt álló vagy azzal közös ellenőrzés alatt álló jogalanyok.

Olyan webhelyekre mutató hivatkozásokat is megadunk, amelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. A Monster nem vállal felelősséget más webhelyek adatvédelmi irányelveiért és gyakorlatáért. Célszerű elolvasnia az ilyen egyéb webhelyek adatvédelmi irányelveit, és tájékozódnia arról, hogy azok miként gyűjtik, használják fel és osztják meg az Ön adatait.

Az általunk gyűjtött adatok

Webhelyeink és alkalmazásaink használata során adatokat gyűjtünk Önről. Adatokat gyűjtünk közvetlenül Öntől, ilyenek például az elérhetőségi adatai, az önéletrajz és a profiladatok. Ezeket az adatokat akkor kapjuk meg és tároljuk, amikor megadja azokat webhelyünkön, elküldi nekünk, vagy bármely más módon közli velünk.

Gyűjtjük például a következő adatokat (az Ön által igénybe vett szolgáltatásoktól függően):

 • bankkártya száma és számlázási adatok (fizetést igénylő szolgáltatásoknál);
 • az Ön vagy kapcsolatai által külső alkalmazásokból importált adatok;
 • az Ön faji hovatartozása, nemzetisége vagy neme, ha ezek megadását választotta.

Automatikusan is gyűjtünk adatokat Önről. Automatikus módon adatokat gyűjtünk arról, hogy Ön miként használja webhelyeinket és mobilalkalmazásainkat, webhelyünk felkeresett területeit, valamint gyűjtjük az Ön által használt számítógéppel vagy mobilkészülékkel kapcsolatos adatokat, többek között az IP-címre, a készülék azonosítójára, tartózkodási helyére, illetve a böngésző és operációs rendszer típusára, a hivatkozó URL-címekre vonatkozó adatokat. Ezek az információk szükségesek ahhoz, hogy személyre és tartózkodási helyre szabott tartalmat biztosíthassunk Önnek, valamint ezeket az adatokat felhasználjuk az internetes adatforgalom elemzéséhez, hibaelhárításhoz, csalás megakadályozásához, illetve szolgáltatásaink fejlesztéséhez. Ezeket az adatokat a csalások megelőzése érdekében összevethetjük a fiókjához megadott adatokkal.

Önre vonatkozó adatokat gyűjthetünk nyilvánosan elérhető webhelyekről is. Ezeket az adatokat profil létrehozásához használhatjuk, még akkor is, ha nem rendelkezik fiókkal nálunk, illetve hozzáfűzhetjük meglévő profilhoz. Lehetősége van igényelni az Önről gyűjtött adatokat, megváltoztatni ezek láthatósági beállítását, vagy eltávolíttatni ezeket. Azt azonban nem garantálhatjuk, hogy később nem gyűjtünk nyilvánosan elérhető webhelyekről egyéb, Önre vonatkozó adatokat.

Visszaigazolást kérhetünk akkor, amikor megnyit egy Monster által küldött e-mail üzenetet, ha számítógépes rendszere támogatja ezt a szolgáltatást.

Ha úgy dönt, hogy a Facebook vagy hasonló webhely használatával jelentkezik be, fiókjából importáljuk a kért adatokat, és profilja részévé tesszük. Mivel a Monster webhelyeinek és alkalmazásainak célja, hogy lehetővé tegye adatai megosztását, illetve mások számára lehetővé tegye, hogy megtalálják Önt, bizonyos adatokat alapértelmezés szerint nyilvánosan elérhetővé teszünk Önről. Ezek az információk például bármely internethasználó számára elérhetők, beleértve a fiókkal nem rendelkező felhasználókat is, és nyilvános keresőszolgáltatások keresési találatai között is megjelenhetnek. Ugyanakkor adatvédelmi beállításai segítségével szabályozhatja adatai láthatóságát. A mások számára elérhető információk köre a közzétenni nem kívánt adatok törlésével vagy megadásuk mellőzésével is korlátozható.

Ha információkat közöl egy másik felhasználó adatlapján, vagy hozzászól egy másik felhasználó bejegyzéséhez, az adott információ nyilvános elérhetőségére a másik felhasználó adatvédelmi beállításai fognak vonatkozni.

Hogyan használjuk az adatokat?

A gyűjtött adatokat felhasználjuk a szolgáltatásaink nyújtása és az Önnek való válaszolás céljából, illetve arra, hogy webhelyeinket és alkalmazásainkat továbbfejlesszük, valamint pozitív használati élményt alakítsunk ki.

A Monster rendszerében való regisztrálással, profilja kezelésével, adatok nyilvános közzétételével, valamint a felkínált lehetőségek engedélyezésével Ön feljogosít bennünket arra, hogy felhasználjuk személyes adatait a következő célokra:

 • profiljának létrehozása az Ön által számunkra megadott adatok, az egyéb webhelyekről vagy alkalmazásokból gyűjtött vagy importált információk, illetve harmadik fél – például az ismerősei vagy hirdetői – által számunkra megadott adatok alapján;
 • nyilvános webhelyekről gyűjtött adatok hozzáadása profiljához;
 • személyre szabott, célzott, helyfüggő tartalmak, szolgáltatások és hirdetések biztosítása saját részünkről és harmadik felek részéről;
 • más felhasználókkal való kapcsolatfelvétel, illetve mások csatlakozásra vagy fiók létrehozására irányuló meghívásának lehetővé tétele;
 • annak lehetővé tétele, hogy importálhassa saját vagy ismerősei adatait más webhelyekről vagy alkalmazásokból, illetve exportálhassa adatait más webhelyekre vagy alkalmazásokba;
 • vásárlások lebonyolítása;
 • az Önnel való kapcsolatfelvétel a funkciók frissítéseiről szóló, valamint tájékoztató jellegű és szolgáltatással kapcsolatos üzenetek küldéséhez (például fontos biztonsági frissítések);
 • további közlemények, információk és promóciók, például hírlevelek és karriertanácsok biztosítása;
 • a Monster vagy társvállalatai egyéb termékeiről és szolgáltatásairól való tájékoztatás nyújtása;
 • lehetőség nyújtása arra, hogy Ön felvehesse velünk a kapcsolatot, valamint arra, hogy mi reagálhassunk ezekre a megkeresésekre felmérések, promóciók és versenyek lebonyolítása, valamint ezek eredményeinek közzététele céljából;
 • segítség a barátok, ismerősök és a potenciális munkáltatók számára, hogy megtalálják a profilját, és kapcsolatot létesíthessenek Önnel;
 • információk nyújtása Önről és az álláshirdetések iránti potenciális érdeklődéséről munkaadói ügyfeleink számára;
 • munkaadók célzott üzeneteinek megjelenítése önéletrajza vagy profilja alapján;
 • termékek és szolgáltatások biztosítása munkaadói ügyfelek számára a toborzási és kiválasztási folyamat végrehajtásához;
 • olyan funkciók és szolgáltatások biztosítása, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a hálózatépítést, információk közzétételét hirdetőtáblákon, valamint profilok megtekintését és összehasonlítását;
 • a webhelyeink és alkalmazásaink használatára vonatkozó belső jelentések előállítása;
 • jelentések ügyfeleinknek a munkaerőpiac jellemzőiről és trendjeiről, beleértve a tehetségek elérhetőségét is;
 • lehetőség biztosítása az Ön számára, hogy állás- és profiladatokat oszthasson meg a kapcsolataival;
 • a keresőmotorok számára hozzáférés biztosítása a nyilvános adatokhoz;
 • az irányelveinket vélhetőleg sértő vagy jogellenes tevékenységek felderítése, kivizsgálása és megakadályozása;
 • javaslatok, valamint összegzések készítése az Ön számára. Javaslatokat tehetünk például a lehetséges ismerősökre vagy olyan egyéb állásokra, termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek számot tarthatnak érdeklődésére. A „kisasszony” megszólítás megadása esetén például feltételezzük, hogy Ön nő.

Egyes termékeink és szolgáltatásaink – például az önéletrajzokat és profilokat tartalmazó adatbázisunk, közösségi médiakeresőnk – lehetővé teszik harmadik felek számára az Ön személyes adatainak megtekintését és az Önnel való kapcsolatfelvételt. A profiladatok felhasználhatók a közösség más tagjaival való hálózatépítésre, illetve láthatóak lehetnek a Monster webhelyeit és alkalmazásait használók számára.

Az Ön által a Monster webhelyeinek vagy alkalmazásainak nyilvános területein a nyilvános területekein közzétett információkat világszerte mások is elérhetik, felhasználhatják és tárolhatják, köztük olyan országok polgárai is, amelyek jogszabályai az Ön országában elfogadott értelemben nem nyújtanak megfelelő védelmet a személyes adatok számára. Bár a Monster intézkedéseket tesz az Ön adatainak védelmére a harmadik felek általi jogosulatlan hozzáféréssel és nem rendeltetésszerű felhasználással szemben, a Monster nem ellenőrzi ezeket a harmadik feleket, és nem vállal felelősséget azért, hogy harmadik felek miként használják fel az Ön által nekünk megadott információkat. Ennek megfelelően a Monster webhelyein vagy alkalmazásaiban, illetve nyilvános webhelyeken ne tegyen közzé bizalmas adatokat, például szenzitív személyes adatokat vagy más olyan információt, amelyet nem szeretne nyilvánosságra hozni.

Szolgáltatásaink közé tartozik az Ön szakmai tapasztalataihoz és érdeklődéséhez kapcsolódó személyre szabott termékek, tartalmak és hirdetések megjelenítése az interneten keresztül. Az Önről szóló adatainkat arra használjuk fel, hogy megállapítsuk, feltehetően érdekelnék-e Önt egy adott külső fél által kínált lehetőségek, termékek vagy szolgáltatások. Célzott hirdetéseket jelenítünk meg Önnek az interneten keresztül. A hirdetések célzottsága az Önről gyűjtött adatokon, illetve harmadik felektől Önről kapott adatokon alapul.

Hogyan osztjuk meg az adatokat?

Olyan platformot biztosítunk Önnek, amellyel széles körben terjesztheti adatait karrierlehetőségeinek lehető legjobb kihasználása érdekében. A gyűjtött adatokat a Monster vállalatcsoporton belül világszerte megoszthatjuk. Nem osztunk meg elérhetőségi adatokat külső felekkel direkt marketing céljából, kivéve, ha Ön kifejezetten beleegyezik az információk ilyen jellegű átadásába.

1. Adatait olyan külső felekkel osztjuk meg, akik segítséget nyújtanak abban, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat biztosíthassuk Önnek. Ilyen feladatok például a webkiszolgálóink üzemeltetése, többek között az önéletrajz-adatbázis tárolása, adatelemzés, marketingtámogatás, hitelkártyás fizetések feldolgozása és ügyfélszolgálat. Ezek a vállalatok a feladatuk ellátásához szükséges módon és mértékben hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, de az adatokat semmilyen más célra nem használhatják. Az ilyen módon megosztott adatokért a továbbiakban is mi vállaljuk a felelősséget.

2. Az adatokat abban az esetben oszthatjuk meg külső felekkel, ha Ön beleegyezik ebbe. Példák:

a) ha Ön kereshetővé teszi az önéletrajzát, vagy mi az Ön által nyilvános webhelyen közzétett adatokat gyűjtünk, az önéletrajz-adatbázishoz hozzáféréssel rendelkező összes fél számára hozzáférhetővé válnak adatai;

b) ha Ön úgy dönt, hogy fogadja a külső felek lehetőségeire, termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatásokat, akkor elérhetőségi adatait átadjuk az ilyen külső felek számára, hogy kapcsolatba tudjanak lépni Önnel;

c) ha korábban beleegyezett a Monstertől és külső felektől származó hírlevelek, kereskedelmi célú e-mailek és egyéb üzenetek fogadásába, ám később meggondolta magát, az ilyen e-mailekben található megfelelő hivatkozásra kattintva vagy a fiókjához tartozó profil módosításával leiratkozhat ezekről a szolgáltatásokról.

Ha jelentkezik egy állásra, elérhetőségi adatainak megadásával jelzi érdeklődését egy állás iránt, vagy válaszol egy munkaadó üzenetére, ezzel beleegyezik adatainak az adott munkáltatóval való közléséhez.

Ezenkívül összesített formában adatokat (többek között földrajzi helyre vonatkozó adatokat) osztunk meg a Monster webhelyeinek látogatóiról és alkalmazásainak felhasználóiról olyan külső felekkel, akik hirdetéseket jelenítenek meg az Ön számára az interneten keresztül. Emellett összesíthetjük a szakmai képesítésre, tanulmányokra, életkorra és tapasztalati szintre vonatkozó adatokat, illetve az álláskereséssel kapcsolatos egyéb információkat is. Az ilyen jellegű összesített adatok nem alkalmasak a felhasználók személyes azonosítására, és lehetséges, hogy a munkaadók, más álláskeresők vagy a közösség tagjai rendelkezésére bocsátjuk őket. Amennyiben másik vállalattal közös márkanév alatt futó webhelyet hozunk létre, az adatok mindkét vállalatnál megmaradnak, és azokra mindkét vállalat adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

3. Külső felekkel megoszthatjuk a más webhelyekről gyűjtött adatokat.

4. Információkat abban az esetben hozunk nyilvánosságra, ha erre jogszabály kötelez bennünket, vagy ha állami hatóság kéri az ilyen adatok nyilvánosságra hozatalát, illetve amennyiben az Ön adatvédelmi érdekei és egyéb tényezők megfontolása után úgy gondoljuk, hogy az információk átadása szükséges ahhoz, hogy: a) megfeleljünk a jogszabályi követelményeknek vagy jogi eljárásnak; b) megvédjük jogainkat, tulajdonunkat vagy társvállalatainkat; c) megakadályozzunk egy bűncselekményt vagy elhárítsunk egy nemzetbiztonsági fenyegetést; vagy d) védjük a felhasználók személyes biztonságát vagy a közbiztonságot.

5. Olyan külső fél számára is átadhatjuk és továbbíthatjuk az adatokat, amely megszerzi a Monster bármely (vagy összes) üzleti egységének tulajdonjogát, függetlenül attól, hogy a tulajdonszerzés egyesülés, konszolidáció, illetve vagyonunk teljes vagy jelentős hányadának megvásárlása révén történik-e. Továbbá abban az esetben, ha a Monster fizetésképtelenségi eljárás alá kerülne, az ilyen jellegű információk bíróság által jóváhagyott tranzakció keretében kiadhatók. Amennyiben vállalatunk teljes vagy jelentős részét esetlegesen felvásárolná valamely harmadik fél, erről e-mailben vagy a webhelyen jól látható helyen közzétett üzenetben értesítjük Önt.

Fontos megjegyzés az önéletrajzával kapcsolatban

Amikor önéletrajzot hoz létre vagy tesz közzé, azt az önéletrajzokat és profilokat tartalmazó adatbázisunkban tároljuk az Amerikai Egyesült Államokban. Az önéletrajz állapotát a látható, korlátozott vagy a rejtett beállítás megadásával szabályozhatja. A látható és a korlátozott beállítású önéletrajzokat bárki megtekintheti, aki hozzáféréssel rendelkezik az önéletrajzokat és profilokat tartalmazó adatbázisunkhoz. A mások által megtekintett vagy letöltött önéletrajzok megőrzését, felhasználását vagy adatvédelmét nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani.

Amikor önéletrajzot hoz létre vagy tesz közzé, azt az önéletrajzokat és profilokat tartalmazó adatbázisunkban tároljuk az Amerikai Egyesült Államokban. Az önéletrajz állapotát a látható, korlátozott vagy a rejtett beállítás megadásával szabályozhatja. A látható és a korlátozott beállítású önéletrajzokat bárki megtekintheti, aki hozzáféréssel rendelkezik az önéletrajzokat és profilokat tartalmazó adatbázisunkhoz. A mások által megtekintett vagy letöltött önéletrajzok megőrzését, felhasználását vagy adatvédelmét nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani.

A rejtett beállítású önéletrajzok nem láthatók az önéletrajzokat és profilokat tartalmazó adatbázisunkban, de a nyilvános webhelyekről Önről megszerzett adatok viszont láthatók lehetnek. A rejtett önéletrajzát továbbra is használhatja online állásjelentkezéseinél. Ez utóbbi esetben önéletrajzát megkapja a megfelelő munkaadó, és annak egy példányát megőrizheti vagy továbbíthatja harmadik fél számára.

Az önéletrajzokat és profilokat tartalmazó adatbázisunkhoz való hozzáférést igyekszünk a jogosult felhasználókra korlátozni, de nem garantálhatjuk, hogy más felek nem tudnak hozzáférést szerezni ehhez az adatbázishoz. Nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani, hogy az adatbázishoz hozzáférő külső felek az önéletrajzokat milyen módon használják fel. Önéletrajzának közlését követően a Monster nem tudja visszaszerezni azt azoktól a külső felektől, akik hozzáfértek.

Önéletrajzát bármikor eltávolíthatja az önéletrajzokat és profilokat tartalmazó adatbázisunkból. Ha nem rendelkezik fiókkal nálunk, személyes adatainak megadását kérhetjük, hogy azonosítani tudjuk profilját a törléshez. Azonban bárki, aki megtekintette önéletrajzát vagy profilját, esetleg saját fájljai között vagy adatbázisában megtarthatott belőle egy példányt. Ennek megfelelően önéletrajzában vagy profiljában ne adjon meg bizalmas adatokat, például szenzitív személyes adatokat vagy más olyan információt, amelyet nem szeretne nyilvánosságra hozni.

Ha referenciához adatokat ad meg, az Ön feladata gondoskodni arról, hogy az érintett személy tudjon adatainak továbbításáról, és hogy írásban engedélyt adjon Önnek erre.

Az Ön által számunkra átadott önéletrajz nem tartalmazhat szenzitív személyes adatokat a következőket illetően: (i) faji vagy etnikai származás, (ii) politikai meggyőződés, (iii) világnézeti vagy vallási meggyőződés, (iv) szakszervezeti vagy párttagság, (v) fizikai vagy szellemi egészség, biometrikus ismertetőjegyek, illetve genetikai adottságok, (vi) függőségek, nemi élet, (vii) bűncselekmények elkövetése, jogi eljárásokban való érintettség, illetve az ehhez kapcsolódó szankciók vagy bírságok, (viii) törvénytelen vagy kifogásolható cselekmények elkövetése, illetve az ehhez kapcsolódó szankciók, valamint (ix) bármilyen társadalombiztosítási vagy egyéb azonosítószám. Amennyiben önéletrajza vagy profilja ilyen adatokat tartalmaz, Ön vállalja, hogy ez saját kockázatára történik. Az adatbázisunkban az ilyen információk külső fél általi hozzáférését nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani.

Hogyan tároljuk az adatokat?

Mivel karrierjének építése egy élethosszig tartó folyamat, minden Önről összegyűjtött információt megőrzünk annak érdekében, hogy webhelyeink ismételt használata során hatékonyabb, gyakorlati szempontból megfelelőbb és relevánsabb felhasználói élményt biztosítsunk Önnek mindaddig, amíg személyes adatait nem módosítja, illetve el nem távolítja az alábbiakban leírtak szerint. Önéletrajza vagy profilja elérésére, ellenőrzésére, javítására, frissítésére, módosítására vagy törlésére bármikor lehetősége van. Jelentkezzen be fiókjába, nyissa meg profilját vagy önéletrajzát, majd végezze el a kívánt módosításokat. Ha még nem rendelkezik fiókkal, lépjen kapcsolatba velünk.

A Monster elutasíthatja vagy korlátozhatja személyes adatainak elérését, javítását, frissítését vagy törlését, amennyiben ez sérti más személy jogait, és/vagy a hatályos jogszabályok által megengedett módon. Ha törölni szeretné fiókjának összes adatát, lépjen kapcsolatba velünk. Ekkor e-mail üzenetet küldünk Önnek, amelyben megerősítjük személyes adatainak törlését (egy archivált példánytól eltekintve, amelyet nem érhet el sem Ön, sem külső fél az interneten). Az archivált másolatot csak auditálási és nyilvántartási szempontból szükséges ideig tároljuk. Emellett megőrizzük a naplókat és a webhelyen végzett tevékenységére vonatkozó adatokat.

Az adatokra vonatkozó hozzáférési kérelmekre azok beérkezése után indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen 30 napon belül reagálunk. Ha több időre van szükségünk az információ elérhetővé tételéhez, 30 napon belül nyugtázzuk kérelme beérkezését, és a vonatkozó jogszabályok által meghatározott időn belül reagálunk a kérelemre.

Ha hosszabb időn keresztül nem jelentkezik be a fiókjába vagy nem használja szolgáltatásainkat (beleértve a rendszerünk által küldött e-mail üzenetek fogadását is), fiókjának érvényessége lejár, és meghatározott idő múlva törölni fogjuk. A lejárt érvényességű fiókokat meghatározott időközönként töröljük. A jelenlegi lejárati idő körülbelül 36 hónap, ezt a felvételi tendenciák változása szerint lerövidíthetjük vagy meghosszabbíthatjuk. Ha fiókja önéletrajzot tartalmaz, az önéletrajz ily módon való törlése előtt e-mail üzenetet küldünk.

Biztonság

Ön felelős felhasználóneve és jelszava titkosságának megőrzéséért.

A Monster megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje az Ön személyes adatait a véletlen elvesztéstől és a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, módosítástól vagy közzétételtől. Mindezek ellenére az internet nyitott rendszer, így nem tudjuk garantálni, hogy illetéktelen külső felek soha nem lesznek képesek hatálytalanítani ezeket az intézkedéseket, és nem használják fel személyes adatait tiltott célokra. A biztonságos álláskereséssel kapcsolatban további tájékoztatást talál Biztonsági központunkban. Érdemes figyelembe vennie azt is, hogy az önéletrajzát és profilját jelenlegi munkaadója is figyelheti.

Ha online rendelést kezdeményez a Monster oldalain, hitelkártyaadatainak titkosítása az ágazati normáknak megfelelően történik.

Gyermekek

A Monster használatát nem javasoljuk 13 év alatti gyermekek számára, és tudatosan nem is gyűjtünk információkat ilyen kor alatti gyermekektől.

International a személyes adatok átruházás

A Monster globális adatvédelmi megfelelőségi programja magában foglalja az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződéses feltételek használatát, hogy elősegítse a személyes adatok továbbítását az Európai Unióból az Egyesült Államokba.

A Monster az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által személyes adatoknak az Európai Unió tagországaiból és Svájcból történő gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozóan megadottak szerint teljesíti az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, illetve az Egyesült Államok és Svájc közötti Safe Harbor („Biztonságos kikötő”) együttműködés feltételeit. A Monster tanúsítja, hogy megfelel a Safe Harbor program értesítésre, választási lehetőségre, kifelé irányuló átvitelre, biztonságra, adatintegritásra, hozzáférésre, illetve jogszabálykövetésre vonatkozó elveinek. A Safe Harbor programmal kapcsolatos további tájékoztatásért, valamint a Monster tanúsítványának megtekintéséhez a http://www.export.gov/safeharbor webhelyet keresheti fel. Ha közvetlenül tőlünk szeretne tájékoztatást kapni a Safe Harbor programról, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A Monster Worldwide, Inc. megkapta a TRUSTe Privacy adatvédelmi pecsétet, amely azt jelenti, hogy a jelen Adatvédelmi irányelvet és gyakorlatunkat felülvizsgálták a TRUSTe programnak való megfelelőség szempontjából, amely megtekinthető a TRUSTe pecsétre kattintás után megjelenő érvényesítési oldalon. Ha olyan adatvédelmi vagy adatfelhasználási problémája van, amelyet nem oldottunk meg kielégítően, forduljon a TRUSTe szervezethez a https://feedback-form.truste.com/watchdog/request webhelyen. A faxszám és a postacím eléréséhez kattintson ide. A TRUSTe vitarendezési eljárása csak angol nyelven áll rendelkezésre.

A TRUSTe programja csak a jelen webhelyen, illetve olyan helyen gyűjtött adatokra érvényes, amelyen erre az Adatvédelmi irányelvre mutató hivatkozás található, és jelenleg nem vonatkozik letölthető szoftveren, mobilalkalmazásokon vagy mobilwebhelyeken keresztül gyűjtött adatokra.

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban a Monster törekszik arra, hogy megfeleljen a személyes adatok nemzetközi továbbítására vonatkozó hatályos törvényeknek.

Az Adatvédelmi irányelv módosítása

Ha úgy döntünk, hogy jelentős módosítást hajtunk végre az Adatvédelmi irányelv tartalmában, akkor a profiljában megadott e-mail címén szükség szerint felvesszük Önnel a kapcsolatot. Emellett a változásokról a webhelyen jól látható értesítést teszünk közzé.

Kapcsolatfelvételi adatok

Az Ön adatai a Monster Magyarország Kft.-hez kerültek, azok tárolása pedig az Egyesült Államok Delaware államában bejegyzett Monster Worldwide Technologies, LLC (székhelye: 622 Third Avenue, New York 10017, New York, USA) birtokában álló és általa fenntartott, egyesült államokbeli kiszolgálók adatbázisaiban történik. A Delaware államban bejegyzett Monster Worldwide, Inc. (székhelye: 133 Boston Post Road, Weston, MA 02493, USA) az a jogi személy, amely meghatározza a Monster webhelyein és alkalmazásaiban gyűjtött információk feldolgozásának célját és módját, és amely kezeli a Monster adatbázisában tárolt valamennyi adatot.

Ha bármikor kérdése vagy problémája van a jelen Adatvédelmi irányelvvel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az interneten keresztül vagy a következő postacímen:

Adatvédelmi Iroda
Monster Magyarország Kft.
1132 Budapest
Váci u. 18. (Westpoint) I. em.

Minden elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy minél hamarabb válaszoljunk kérdésére, illetve megoldjuk problémáját. Ha úgy érzi, hogy kérdésére nem sikerült kielégítő választ kapnia, a TRUSTe hálózathoz fordulhat.

Sütik és online hirdetés

Sütik: A Monster úgynevezett sütiket (cookie-kat) alkalmaz annak érdekében, hogy személyre szabott és teljes körű online felhasználói élményt és használhatóságot nyújtson Önnek, többek között a felhasználói beállítások tárolása, a keresési eredmények javítása, a hirdetések megfelelőbb kiválasztása és a felhasználói trendek nyomon követése céljából. A süti az Ön számítógépén tárolt szöveges fájl. A sütik olyan adatokat tartalmaznak, amelyek segítenek nekünk a webhelyünk működtetésében. Nem futtatnak kódot, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütijeinket rajtunk kívül más nem tudja olvasni.

A sütik segítségével javítjuk webhelyeink használhatóságát. A következő típusú sütiket használjuk:

 • Biztonsági: ezek a sütik segítenek abban, hogy biztonságos legyen a hozzáférés fiókjához.
 • Preferencia: ezek a sütik tárolják az Ön preferenciáit, például a választott nyelvet vagy az álláskeresés eredményeinek megjelenítési módját.
 • Analitikai: nyomon követjük a használati mintákat, hogy azonosíthassuk a népszerű tartalmakat és az esetleges problémákat.
 • Funkció: nyomon követjük, hogy mely állásokat keres, néz meg, illetve melyekre jelentkezik, hogy hasonló állásokat kínálhassunk. Arra is sütiket használunk, hogy egyes felhasználókat tesztcsoportokba osztva kipróbáljuk az új funkciókat.
 • Hirdetési: Önnel kapcsolatos, de személyes azonosításra nem alkalmas információk alapján hirdetéseket jelenítünk meg Önnek.

Bizonyos sütik akkor is megmaradnak a számítógépén, ha már elhagyta webhelyünket. A biztonsági célú sütik az utolsó látogatást követően 60 napig maradnak meg. A kérdőívekre adott válaszokat tartalmazó sütik 90 napig maradnak meg, míg a Monster hirdetésekhez és a webhelyen közzétett értesítésekhez kapcsolódó sütijei legfeljebb két évig maradnak meg.

Más vállalatok számára is engedélyezzük hirdetések megjelenítését, amikor Ön a webhelyeinket vagy alkalmazásainkat használja. Mivel webböngészőjének más vállalatok kiszolgálóiról kell kérnie ezen hirdetések megjelenítését, ezek a vállalatok saját sütiket tehetnek hozzáférhetővé, szerkeszthetnek és állíthatnak be éppúgy, mintha az ő webhelyükről kért volna le egy weblapot. A Monster nem ellenőrzi e külső hirdetők eljárásait, és nem felelős azokért. Az ezekkel a sütikkel tárolt adatok névtelenek, az információ pedig az Ön engedélye nélkül nem rendelhető személyes azonosításra alkalmas adatokhoz. A külső hirdetésszolgáltatóink által elhelyezett sütik akár 20 évig is az Ön számítógépén maradhatnak azután is, hogy Ön elhagyta a webhelyünket, kivéve ha Ön törli azokat.

A Monster úgynevezett webes jelzőket (más néven pixelek, átlátszó/clear GIF-ek vagy műveleti címkék) és JavaScript-elemeket is használ.

Hirdetés lemondása: A Monster több külső fél segítségét is igénybe veszi analitikai szolgáltatások és hirdetések megjelenítése céljából; ilyen szolgáltató például a DoubleClick, az Atlas Solutions és az Omniture. Ide kattintva Ide kattintva megtekintheti azoknak a vállalatoknak az átfogó, ám nem teljes listáját, amelyekkel a Monster személyre szabott hirdetések szolgáltatása céljából együttműködést folytat. A külső felek sütijeit letilthatja, ha böngészőjében beállítja a sütik elutasítását. Ha nem szeretné engedélyezni az Omniture számára, hogy gyűjtse és elemezze a webhely-látogatási munkameneteivel kapcsolatos információkat, illetve hogy felhasználhassa azokat annak érdekében, hogy az Ön érdeklődési területeinek megfelelően személyre szabott dinamikus tartalmat jelenítsen meg, hajtsa végre a következő címen elérhető letiltási eljárást: www.omniture.com/en/privacy/policy#optout. Ha nem szeretné engedélyezni az RTB számára, hogy gyűjtse és elemezze a webhely-látogatási munkameneteivel kapcsolatos információkat, illetve hogy felhasználhassa azokat annak érdekében, hogy az Ön érdeklődési területeinek megfelelően személyre szabott dinamikus tartalmat jelenítsen meg, hajtsa végre a következő címen elérhető letiltási eljárást: adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out. A Monster rendszere nem válaszol a webböngésző követést tiltó (do not track) jelzéseire. A Monster együttműködő hálózatainál a célzott hirdetések lemondásához kattintson ide.

A Career Ad Network (CAN) hálózatunkban is alkalmazunk sütiket. A CAN-süti lehetővé teszi, hogy a Monster webhelyén vagy más webhelyeken releváns álláshirdetések jelenjenek meg az Ön számára. A CAN-süti használatát a következő helyen tudja letiltani: http://can.monster.hu/cookie-technology.aspx.

Ügyeljen arra, hogy ha törli a sütiket a böngészőből, akkor a letiltást jelző süti is törlődik. Emellett ha számítógépet vagy böngészőt vált, szintén újra el kell végeznie a letiltást.

A Monster emellett „Flash sütiket”, más néven „Helyi megosztott objektumokat” is alkalmaz, amelyek célja a videolejátszó beállításainak megőrzése és a felhasználói hitelesítés megkönnyítése. A Flash sütik fogadásával kapcsolatos beállításokat itt módosíthatja.

Közösségi média és tartalommegosztás

Közösségi média minialkalmazásai: Webhelyeink a közösségi médiával kapcsolatos funkciókat (például a Facebook Tetszik gombja), valamint minialkalmazásokat (például a Megosztás gomb) is tartalmaz. Ezek a szolgáltatások gyűjthetik IP-címét és a meglátogatott webhely konkrét lapjának adatait, valamint sütit állíthatnak be a szolgáltatás megfelelő működése érdekében. A közösségi médiával kapcsolatos szolgáltatások kezelését külső fél vagy közvetlenül saját webhelyünk végzi. Az ezekkel a szolgáltatásokkal végzett műveletekre az azokat biztosító vállalat adatvédelmi irányelve vonatkozik.

Ajánlások: Ha a webhelytartalom ismerősével való megosztását biztosító szolgáltatásunk használata mellett dönt, kérni fogjuk ismerősének nevét és e-mail címét. Ezután automatikusan egyszeri e-mail üzenetet küldünk ismerősének, amely meghívást tartalmaz a webhely meglátogatására. A Monster Worldwide, Inc. ideiglenes tárolja ezeket az adatokat kizárólag ennek az egyszeri e-mail üzenetnek az elküldése céljából.

A módosítás hatályba lépése: 2014. május 20.

Álláskeresés
A Monsterről · A Monster-hálózat · Állások a Monsternél · Workania állások · Budapest állások · AdChoices
Felhasználási feltételek · Adatvédelem · Hozzáférhetőség · Súgó · Biztonság · Kapcsolat · Oldaltérkép · Mobil
©2016 Monster - Minden jog fenntartva - U.S. Patents No. 5,832,497; 7,599,930 B1; 7,827,125 and 7,836,060 MWW - - V: 2017.6.0.7-219